Odry

Odry
Odry

Odry

Odry - první město na horním toku jedné z nejvýznamnějších evropských řek - Odry
Město bylo založeno cca ve 2. polovině 13. století. Městskou památkovou zónu tvoří náměstí s renesančními měšťanskými domy, se sochou Nanebevzetí Panny Marie a s nádhernou neoklasicistní kašnou z roku 1897.

Malebné údolí Oderské kotliny, v níž město leží, je obklopeno lesnatými svahy Nízkého Jeseníku a otevírá se na jihovýchod do Moravské brány. Krajině vtiskla nezaměnitelnou podobu černošedá hornina – břidlice, která tvoří převážnou část podloží Nízkého Jeseníku. Jednou z největších zvláštností Krajiny břidlice jsou hlubinné břidlicové doly, ohromující díla člověka, která vznikala po dobu několika staletí. V Odrách můžete navštívit zpřístupněné důlní dílo - Flascharův důl. Bohaté lesy s množstvím přírodních zajímavostí vybízejí po celý rok k vycházkám, nachází se zde dvě rozhledny "Pohoř – Olšová" a "Veselská rozhledna" a řada turistických tras. Projít si můžete kolem místních rybníků po naučné stezce "Stříbrný chodník" nebo po naučné stezce "K Flascharovu dolu", která je věnována hornictví, lesnictví a dalším vlastivědným zajímavostem Oderska.

Dubnová výzva 10000 kroků

Odry se zapojují do výzvy potřetí. Snahou města je vybídnout občany k vycházkám do přírody, protože Odry mají z přírodních krás opravdu co nabídnout. Účastníci se navíc mohou těšit na pěkné ceny.

Zuzana Orságová

Zuzana Orságová

koordinátorka Výzvy 10 000 kroků

zuzana.orsagova@odry.cz

Modul: Zapojená města

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri