Partnerstvo pre mestskú mobilitu


je hlavným organizátorom výzvy. Spolok Partnerstvo pre mestskú mobilitu je celoštátnou, dobrovoľnou, nepolitickou a mimovládnou organizáciou, ktorá funguje ako zapísaný spolok. Členmi spolku sú mestá, zväzky, kraje, odborné a neziskové organizácie. Viac o činnosti a charaktere spolku...

Sme iniciatívou CityChangers 


CityChangers je iniciatíva na zlepšenie situácie v doprave a jej plánovaní. Pripojiť sa môže každý, kto chce zmeniť niečo vo svojom okolí v oblasti dopravy a mobility. Platformu občanov tvoria predovšetkým aktívni ľudia v miestnych komunitách, ale aj politici a úradníci, ktorých spája záujem o tému šetrnej a udržateľnej mobility. Môžeme mať rôzny pohľad na svet, sme ľudia rôznych názorov. Čo nás spája, je záujem o svoje najbližšie okolie a vízia, ktorú vyjadruje Výzva CityChangers 2030.


Ak vás zaujíma, kto je súčasťou realizačného tímu výzvy a kam sa obrátiť s otázkami, pozrite sa do KONTAKTov.


Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri