Výzva je výsledkom spolupráce

Spolupráca je základom každého úspešného projektu.


Preto by sme chceli poďakovať MESTÁM, ktoré komunikujú so svojimi občanmi o výzve, povzbudzujú ich, odmeňujú a vytvárajú pre nich príjemné miesto na prechádzky - na život.

SPOLOČNOSTI nám poskytujú zdroje na prácu na výzve, jej zlepšovanie a odmeňujú vás, účastníkov, za vaše úsilie.

Vďaka spriateleným INICIATÍVAM, združeniam a projektom vám môžeme ponúknuť nové iniciatívy a príležitosti.

Výzvy sa zúčastňujú tisíce ľudí a každý z nich je osobnosťou už len svojou odvahou prijať výzvu. Niektorých však poznáme aj z iných oblastí života a sme radi, že verejne priznali svoje sympatie k chôdzi a postavili sa za našu výzvu. Tieto osobnosti nazývame AMBASÁDORI.

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri