Praha 5

Praha 5

Městská část Praha 5 patří svou rozlohou ( 27,49 km²) a počtem obyvatel kolem 90 tisíc k největším městským částem hl. m. Prahy. Leží na levém břehu Vltavy, v těsném sousedství historického jádra Prahy, od kterého jí dělí z valné části zachované středověké opevnění zvané Hladová zeď. Osídlení tohoto území se datuje již od pravěku, což dokládá řada nalezišť. MČ Praha 5 tvoří několik původně samostatných obcí, které dnes tvoří dílčí lokality Prahy 5, jsou jimi: Smíchov, Košíře, Motol, Hlubočepy (které se dnes dělí na Hlubočepy + Starý Barrandov a Sídliště Barrandov), Radlice, Jinonice, jižní výběžek Malé Strany- Újezd a malý kus Břevnova.

Dubnová výzva 10 000 kroků

První tři muži, první tři ženy a první tři skupinky obdrží od Městské části Praha 5 drobné věcné ceny.

Tomáš Augustin Kukal

Tomáš Augustin Kukal

referent odboru kanceláře starostky

tomasaugustin.kukal@praha5.cz


Kam na výlety po okolí?

Tipy na výlety po Praze 5 naleznete zde:  https://geoportal.praha5.cz/  v sekci: Výlety okolo pětky ( a další výlety zde budou postupně přibývat)

Kolem Bertramky

Výlet začíná u vily Bertramka a provede Vás přes zastávky Vozovna Košíře, Klamovka a končí v Kinského zahradě.

Kolem Hřebenky
Začíná v usedlosti Klamovka a provede Vás lokalitou Na Hřebenkách, uvidíte cestou různé zajímavé vily, usedlost Perníkářka, Hřebenka a procházku zakončíte u kláštera sv. Gabriela.

Midibusem na Dívčí hrady
Provede Vás přes krásnou přírodní lokalitu Dívčí hrady, kde najdete výběr pro koně převalského a jsou odsud překrásné výhledy na Prahu. A dále lokalitu starých Hlubočep, kde na vás dýchne venkovská atmosféra a výlet je zakončen na tramvajové zastávce Hlubočepy.

Kolem Malvazinek
Výlet, který Vám ukáže zajímavosti Malvazinek. Provede Vás od vil Helenka a Václavka přes Santošku až ke hřbitovu Malvazinky a odsud k Mrázovce a pak na autobus.

Kolem Klamovky a Mrázovky
Výlet Vás provede po oblasti Smíchova a Košíř, kde budete mít možnost poznat lokality Červeného vrchu, Klamovky, Kavalírky a Smíchova. Cestou je také možnost navštívit několik parků, kolem kterých procházka vede. Jsou to: Mrázovka, Husovy sady, Klamovka a Sacré Coeur.

Z pětky na šestku
Krátká procházka zaměřující se na propojení Prahy 5 a 6 . Začnete na metru Nemocnice Motol a projdete nahoru na Vypich a přes park Ladronka a zpět k Motolské nemocnici.

Adventní procházka
Z Ulice Na Václavce Vás dovede až k Vltavě. Krásná je po celý rok, ale pokud na ní vyrazíte v období adventu můžete si prohlédnout v kostele Československé církve husitské krásnou výstavu betlémů. Procházka vede přes Smíchovskou lávku až k Vltavě k úseku, kde se dříve v zimě bruslilo.

Umění ve veřejném prostoru
Krátká procházka po Smíchově ukazuje mural art- tedy velkoplošnou malbu na stěny ve veřejném prostoru ( legální samozřejmě) na Praze 5 v lokalitě Smíchova.Dále si můžete i projít Kulturně-historickou naučnou stezka Malvazinky, kterou naleznete zde:
https://www.stezkymalvazinky.cz/kulturne-historicka-naucna-stezka-malvazinky/

Další kontakty: Karel  Janský (karel.jansky@praha5.cz), vedoucí oddělení Strategického řízení, participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje


Modul: Zapojená města

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri