Tábor

Tábor

Tábor je dnes druhým největším jihočeským městem a stalo se významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem regionu. Romantická táborská krajina rozprostírající se v povodí řeky Lužnice patří díky velkému množství historických památek a svým přírodním krásám k nejnavštěvovanějším místům v České republice.

Jaký je Tábor? Historie i současnost, příroda i památky, kultura i sport, klid i aktivní život. To vše je zde ve vzájemném a unikátním spojení.  Město Tábor je druhým největším městem Jihočeského kraje se svými více než 33 tisíci obyvateli. Je významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem velkého regionu, jižně od hlavního města Prahy. Jeho zrod je spjat se jménem Jana Husa, reformátora katolické církve. Husovi stoupenci, vedeni hejtmanem Janem Žižkou, založili Tábor roku 1420 jako mocenské centrum husitství. Myšlenka samostatné táborské republiky s sebou nesla celou řadu bouřlivých událostí a vliv jejich aktérů poznamenal evropský dějinný prostor.

Urbanismus města – nového i starého – není nedotknutelný. Bydlí se zde i podniká, ve stínu historických dominant má své místo kultura i sport, hrají si děti. Právě ona symbióza časových epoch vepsaná do architektonické tváře města je v Táboře skvělá a provokující.

Kulturní aktivity také často vycházejí z odkazu historie, jako například mohutný středověký festival Táborská setkání. „Potkáte“ zde ale i jazzový, divadelní či literární festival, klubové akce, gastronomické slavnosti nebo vrcholné události sportovní. Tomu, kdo není zaměřen úzce na památky a historii, otevírá Tábor své krásné okolí pro možnosti aktivního trávení volného času a relaxaci.

Základní údaje: 

  • Rozloha města: 6221 ha. Počet obyvatel: 34 000
  • Nadmořská výška: Žižkovo náměstí (historické centrum) 450 m n. m.
  • Geografická poloha: severní okraj jižních Čech na rozhraní Třeboňské pánve a Vlašimské vrchoviny, 83 km jižně od Prahy, 60 km severně od Českých Budějovic.

Pro inspiraci a motivaci veřejnosti i zaměstnanců městského úřadu se této výzvy zúčastní speciální tým složený z pana starosty a 3 místostarosostů!

Dubnová výzva 10 000 kroků

Budou vyhlášené tyto kategorie: jednotlivec žena, jednotlivec muž, nejstarší účastník žena, nejstarší účastník muž, nejmladší účastník/účastnice, tým.

Vyhodnoceni budou občané s trvalým bydlištěm ve správním území obce s rozšířenou působností Tábor.
Vítězem jsou ale všichni, kteří se zapojí do výzvy, protože „Ve zdravém těle – zdravý duch.“

Bc. Radoslav Kacerovský, DiS.

Bc. Radoslav Kacerovský, DiS.

koordinátor Zdravého města a MA - 21, pracovník EVVO

radoslav.kacerovsky@mutabor.cz.


Kam na výlety po okolí?


Modul: Zapojená města

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri