Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí je od roku 2001 členem Národní sítě Zdravých měst ČR a jako Zdravé město podporuje pohybové aktivity a zdravý životní styl svých obyvatel.

Město se nachází v okrese Vsetín ve Zlínském kraji, 15 kilometrů od Vsetína na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Žije zde přibližně 22 tisíc obyvatel. Svou polohou představuje vstupní bránu Moravskoslezských Beskyd a významný dopravní uzel. Někdy se Valašskému Meziříčí také říká Valašské Atény nebo jen zkráceně Valmez. Historické jádro města bylo v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou. Mezi největší klenoty patří jedno z nejkrásnějších renesančních náměstí ve Zlínském kraji s přilehlým zámkem Žerotínů, který je kulturním centrem města. V místní části Krásno nad Bečvou je zámek Kinských s památkově chráněným parkem. K procházkám neláká jen historie, ale i okolní příroda, kopce s krásnými výhledy do krajiny a velký výběr naučných stezek. Ve Valmezu a okolí je zkrátka kam jít. Více informací najdete na stránkách Turistického informačního centra.

Město Valašské Meziříčí v roce 2020 zmapovalo za pomoci lidí s hendikepy a dětí z Turistického oddílu mládeže Zlaté šípy bariéry v ulicích města. Z problematických míst byla pořízena fotodokumentace, která byla zanesena s podrobným popisem do mapy (GIS). Tato mapa je podkladem pro město, které tyto bariéry v terénu postupně odstraňuje. Jedná se většinou o vysoké obrubníky chodníků, nevyhovující sklon chodníků, chybějící vodicí pásy apod.

Valašské Meziříčí se zabývá podporou aktivní mobility v rámci programu Zdravé město Valašské Meziříčí.
Mezi nejznámější projekty patří:
  1. BESIP - bezpečný pobyb dětí v ulicích - video zde
  2. Projekt Kameny zmizelých dětí - putování po městě za historií života židovské komunity ve městě (video zde)
  3. Bezbariérové Valašské Meziříčí - bezpečné ulice pro pohyb lidí s hendikepem a rodiče s kočárky.


Dubnová výzva 10 000 kroků - co vás čeká za odměny?

Tři nejzdatnější účastníky odmění město dárkovými poukazy v hodnotě 1 000 Kč na nákup sportovních potřeb.

Vítězem jsou ale všichni, kteří se zapojí do výzvy, protože „Ve zdravém těle – zdravý duch.“

Alena Střítezská

Alena Střítezská

stritezska@muvalmez.cz


Náměty na vycházky:

Nordic walkingové stezky – městem vás provede šest nově otevřených stezek, vybírat si můžete podle délky, náročnosti a zajímavostí po cestě:

trasa 1 – Procházka kolem Bečvy, 3,3 km, 5 000 kroků

trasa 2 – Procházka za frgály, 7 km, 12 000 kroků

trasa 3 – Helštýn a Obora, 4,2 km, 7 000 kroků

trasa 4 – Vycházka k rybníčku, 3,5 km, 5 500 kroků

trasa 5 - Vrchovinou k Veselskému vleku, 11 km, 18 000 kroků

trasa 6 – Valmez kolem dokola, 5,5 km, 9 000 kroků

Tištěný průvodce s mapami stezek bude k dispozici v turistickém informačním centru s možností zapůjčení NW holí.

Kam na výlety?

Pokud byste chtěli spojit výšlap se zábavou, podívejte se do Kalendáře akcí.

Modul: Zapojená města

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri